W Ostrowcu powstał Klub Tygodnika Powszechnego

Od wtorku 29 września w Ostrowcu, choć potrzebne jest jeszcze oficjalne potwierdzenie, działa Klub Tygodnika Powszechnego. Piętnastoosobowa grupa założycielska na koordynatora wybrała pomysłodawcę inicjatywy Kamila Stelmasika, który jest też radnym miejskim. Zastępcą jest Barbara Bakalarz-Kowalska, dyrektor biblioteki WSBiP.
– Kluby powstają jako pewnego rodzaju inicjatywy oddolne czytelników Tygodnika Powszechnego, którym bliska jest idea związana tym czasopismem. Są taką formą ruchu społecznego, otwartego moim zdaniem na każdego człowieka, bez względu na różnice wiekowe czy światopoglądowe. Złotą zasadą, którą kierują się kluby, jest zasada świętego Augustyna, która mówi, że w tym, co konieczne jest jedność, tym co wątpliwe jest wolność, natomiast we wszystkim miłość. Będziemy starali się kierować tą zasadą – mówi Kamil Stelmasik. Zapowiada organizację wykładów i spotkań z ciekawymi ludźmi, w tym również tymi związanymi z czasopismem. Pierwsza inicjatywa ma być jednak związana z filmem. Jak słyszymy Klub Tygodnika Powszechnego w Ostrowcu ma być obecny i aktywny w życiu publicznym, zabierać głos w ważnych dla miasta sprawach. – Kluby w poszczególnych miastach przejawiają najróżniejsze działalności, skupiają się na organizacji debat, dyskusji, zapraszają  ciekawych gości. Ogniskują się też mocno wokół integracji środowisk młodzieżowych, seniorskich. Niektóre specjalizują się w konkretnych działaniach, czym się wyróżniają. Klub rzeszowski na przykład ma od kilku lat wolontariuszy, którzy nauczają obcokrajowców języka polskiego – wyjaśnia Kamil Stelmasik.
Takich klubów w Polsce jest 26. Ostrowiecki jest pierwszym w województwie. Powoływane są także poza granicami kraju. Wszystkie działają przy poznańskim stowarzyszeniu Jerzego Turowicza i tworzą wspólnie społeczny ruch skupiony wokół wartości chrześcijańskich, ale – jak podkreśla Kamil Stelmasik – nie samej wiaty. Jako koordynator zachęca też do wstępowania w szeregi klubu i współpracy z nim.
Dodajmy, że do inicjatywy w naszym mieście przyłączyli się między innymi Piotr Dasios, wiceprezydent miasta i Agnieszka Rogalińska, radna powiatowa i szefowa Agencji Rozwoju Lokalnego.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia