Nowe „śmieciowe” uprawnienia Straży Miejskiej

Nowe uprawnienia od dziś mają strażnicy miejscy. Będą mogli nakładać mandaty na osoby, która nie złożyły deklaracji śmieciowej i w związku z tym nie oddają odpadów i nie płacą za ich wywóz. Mandaty będą nakładane także za podanie nieprawdy w złożonej deklaracji, czyli na przykład wskazanie mniejszej niż faktyczna liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym.

Wysokość takiego mandatu może sięgnąć 500 złotych, ale Andrzej Kaniewski, komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim mówi, że będą je nakładać w ostateczności – My mamy uprawnienia do stosowania postępowania mandatowego. Ponieważ je prowadzi się w myśl przepisów kodeksu w sprawach o wykroczenie, to są również inne możliwości i czasami wystarczy upomnienie lub wezwanie do właściwego w tej sprawie postępowania. Jeżeli ktoś jednak będzie się uchylał, to możemy nawet skierować sprawę o ukaranie do sądu – wyjaśnia.
To, czy wszyscy mieszkańcy danej gminy wywiązują się z obowiązku złożenia w urzędzie deklaracji śmieciowej i wnoszenia opłaty za wywóz śmieci nadal weryfikować będą urzędnicy. Dotychczas wobec mieszkańców unikających płacenia za śmieci wszczynane były postępowania administracyjne, kończące się wydaniem decyzji o ustaleniu wysokości opłaty.
Od dziś strażnicy miejscy będą mogli ukarać mandatem także za wyrzucanie do kosza odpadów bio, gdy w deklaracji wskazane jest ich wykorzystanie w kompostowniku.
Przypomnijmy, że do końca roku samorządy muszą uchwalić zniżki za posiadanie kompostowników na swoich posesjach. Miasto pracuje nad ich ustaleniem, ale wiele samorządów już je przyjęło.
Dodajmy też, że od początku roku ostrowieccy urzędnicy wszczęli 76 postępowań, które teraz mogłyby zakończyć się nałożeniem mandatu.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia