Ogromne wsparcie dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Rodziny zastępcze z terenu powiatu ostrowieckiego, a także dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymają niezbędny sprzęt komputerowy oraz wyposażenie potrzebne do nauki dzieci w razie konieczności prowadzenia jej w trybie zdalnym, a także środki ochrony osobistej i wyposażenie miejsc ewentualnej kwarantanny za blisko 500 tysięcy złotych.

To w ramach rządowego projektu wspierającego dzieci z pieczy zastępczej w okresie epidemii. Powiat umowę z wojewodą świętokrzyskim podpisał pod koniec lipca. Większość urządzeń, w tym wszystkie komputery, zostały już zakupione. – W ramach tego projektu zostało zakupionych już 128 laptopów, 10 telewizorów, 5 rzutników, 4 tablety, 8 programów specjalistycznych, ponad 4 tysiące maseczek jednorazowych, ponad 20 tysięcy 800 sztuk rękawiczek jednorazowych i blisko 270 litów płynów do dezynfekcji – wylicza Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jak wyjaśnia, komputery i środki ochrony otrzymają rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowo-wychowawcze w Denkowie i Małachowie. Do tych drugich trafią jeszcze telewizory, rzutniki, a także wyposażenie miejsc kwarantanny, bo ryzyko rozprzestrzenienia się chińskiego wirusa w dużych ośrodkach jest większe. – Takich miejsc utworzymy siedem, trzy w Denkowie i cztery w Małachowie. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiliśmy łóżka, komody, szafy, stoły, krzesła, pościel. Będą jeszcze zakupione jonizatory i pralko-suszarki – dodaje dyrektor Cudzik.
Pod opieką 97 rodzin zastępczych na terenie powiatu ostrowieckiego jest 112 dzieci w wieku szkolnym. W placówce w Denkowie przebywa 28 dzieci, a w Małachowie 42.
Część zakupionego sprzętu już dziś  została przekazana w budynku starostwa powiatowego. Pozostały ma dotrzeć do dzieci i opiekunów w ciągu najbliższych dni.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia