PUP wygrał z SM „Krzemionki” w sądzie

Powiatowy Urząd Pracy po 4 latach wygrał sprawę w sądzie przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej 'Krzemionki’ i odzyskał ponad 166 tysięcy złotych.

Jak mówi dyrektor Małgorzata Stafijowska, w 2016 roku spółdzielnia podpisywała porozumienie z urzędem, dotyczące organizacji prac interwencyjnych i złamała jeden z jego punktów.
– 16 osób powinno być zatrudnionych w spółdzielni wraz z osobami, które były już zatrudnione w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” na czas trwania organizacji prac interwencyjnych. Zgodnie z paragrafem dziewiątym tej umowy, pozwany zobowiązał się do niedokonywania zwolnień z pracy dotychczas zatrudnionych pracowników. Niestety, paragraf ten został złamany – wyjaśnia Małgorzata Stafijowska.
Powiatowy Urząd Pracy już w lipcu 2016 roku wystąpił o zwrot pobranych kwot. Sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem w sierpniu. Urząd Pracy już odzyskał pieniądze. Dyrektor Stafijowska podkreśla, że zostaną one najprawdopodobniej przekazane na realizację programów aktywizacji zawodowej.
– Będą mogły być to prace interwencyjne, doposażenia stanowiska pracy lub inne formy aktywizacji. Decyzję podejmiemy w niedługim czasie – mówi.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia