Dodatkowe środki finansowe dla placówek medycznych za e-skierowanie

NFZ będzie premiował finansowo placówki podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które wystawią e-skierowanie zamiast papierowego. Zmiany obejmą świadczenia udzielane po 1 lipca.

– Mówi o tym najnowsze rozporządzenie prezesa NFZ – informuje Beata Szczepanek, rzeczniczka świętokrzyskiego funduszu zdrowia. Dodaje, że rozwiązanie jest również bardzo korzystne dla pacjentów. – Ponieważ takie skierowanie jest bardzo wygodne. Może być ono wystawione podczas bezpośredniej wizyty w przychodni, ale może być także wystawione przez telefon. Jest tu takie odwołanie do e-recepty. Pacjent również otrzymuje 4-cyfrowy kod. Podając numer PESEL jego skierowanie automatycznie trafia do wyznaczonej placówki. Termin wizyty jest do uzgodnienia, ale całe zamieszanie związane z drukami znika.

Rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ podkreśla, że im więcej dana placówka będzie wystawiała e-skierowań, tym wyższy będzie wzrost wyceny finansowania . Dodatkowy bonus otrzymają również te placówki, które w krótkim czasie – 2 godzin – umówią pacjenta np. do poradni specjalistycznej.

E-skierowanie jest kolejnym, po e-recepcie rozwiązaniem, które umożliwia elektroniczną obsługę pacjenta od momentu wystawienia dokumentu do jego realizacji.

I choć usługa ta będzie obowiązkowa dla wszystkich lekarzy od stycznia 2021 roku to z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularna. Skierowania do specjalistów w wersji elektronicznej wystawiane są już w ponad 2 tys. placówek w całej Polsce. Od początku uruchomienia, czyli od lutego 2019 roku z tego e-rozwiązania skorzystało ponad 76 tys. pacjentów.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia