Prezydent Ostrowca z wotum zaufania i absolutorium po chwilami burzliwej dyskusji

Prezydent Jarosław Górczyński z wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok. Wczoraj w sali Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyła się sesja Rady Miasta. Głównym punktem obrad była dyskusja nad przedstawionym przez prezydenta na poprzedniej sesji raportem o stanie gminy za rok poprzedni.

Dyskusja była długa, głos w niej zabrała większość radnych. Stanowisko klubu radnych opozycyjnych z PiS przedstawiał Mateusz Czeremcha, stawiając szereg zarzutów. Komentował stanowisko klubu radnych prezydenta i wypowiedzi innych radnych w trakcie, gdy ci zabierali głos, żywo gestykulował i posługiwał się złośliwościami. – Przysłuchiwałem się uważnie tego, co mówił pan prezydent. Naprawdę złote myśli, panie prezydencie – mówił. – Tworzymy unikalną markę – cytował prezydenta. – No panie prezydencie, frazesy piękne, cudowne wręcz – kpił. – Ostrowiec zmienia się na naszych oczach – cytował dalej. – Cudowne – znów mówił kpiącym tonem.

Radni opozycyjni podnosili kwestię demografii, jako największego problemu Ostrowca, odpływu młodych i niskiej dzietności kobiet, a także dużego bezrobocia. Mówili o wysokich zarobkach prezesów spółek i słabo wynagradzanych szeregowych urzędnikach i ogólnie niskich wynagrodzeniach wszystkich mieszkańców miasta. Ostatecznie radni PiS głosowali przeciw udzieleniu prezydentowi wotum zaufania i przeciw udzieleniu absolutorium. – Ważne naszym zdaniem jest to, żeby nie ulegać propagandzie sukcesu, a jednak wskazać te rzeczy, które wymagają poprawy. Skoro brak jest dialogu, skoro brak jest dobrej chęci, wówczas pozostaje taka decyzja, jaką podjęliśmy – komentował po sesji przewodniczący klubu PiS Dariusz Kaszuba. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok radni PiS wstrzymali się od głosu, co tłumaczyli sięganiem prezydenta po pieniądze rządowe.

Radni z klubu prezydenta – odnosząc się do zarzutów opozycji w radzie – podnosili, że np. złe tendencje demograficzne dotyczą średnich miast w całym kraju i nie na wszystko samorząd ma wpływ, a to, na co wpływ ma, jest realizowane. Podkreślali bardzo dobrą kondycję finansową gminy przy licznych inwestycjach. Wskazywali na wysoki poziom edukacji, dodatkowe zajęcia językowe, czy matematyczne w szkołach. Mówili o niskich obciążeniach komunalnych dla mieszkańców, budowie kompleksu terenów przemysłowych z myślą o nowych miejscach pracy czy programach zdrowotnych, które są realizowane, mimo, że nie jest to zadanie własne gminy. – Obiektywnie patrząc na to, co działo się w 2019 roku, należy przyznać, że miasto Ostrowiec jest w dobrej kondycji finansowej, a to jest oceniane. Miasto się rozwija. Trwają inwestycje, na które wiele samorządów w tym momencie nie może sobie pozwolić. Okazuje się, że rozsądna polityka spłacania kredytów i przygotowywania się do cięższych czasów, bo wiemy, że gospodarka zmierza w trudnym kierunku, jest dobrym kierunkiem – ocenia Mariusz Łata, przewodniczący klubu radnych Jarosława Górczyńskiego. Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium zagłosowali też radni niezależni Karol Wójcik i Marcin Marzec.

– Trudno się odnieść do wszystkich wystąpień. Chcę podziękować za te merytoryczne liczby, konkrety. Prace remontowe, inwestycyjne na mieście i wszystko to, co dostrzegają nasi mieszkańcy, świadczą o tym, że nasze miasto jest w dobrej sytuacji. Natomiast polityczne ataki, polityczne dygresje, że jest fatalna sytuacja, nie widzę fatalnej sytuacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Ci, którzy chodzą po Ostrowcu i mają otwarte oczy też tego nie dostrzegają – komentował dla Radia Ostrowiec prezydent Jarosław Górczyński.
Warto zauważyć, że jeden z radnych klubu Jarosława Górczyńskiego, Kamil Stelmasik, zwracał w swoim wystąpieniu uwagę na sprawy, które jego zdaniem dopominają się o większą atencję. To kultura, sprawy społeczne, sprawy obywatelskie, organizacje pozarządowe i sport.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia