W związku z zawieszeniem opieki rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne mogą liczyć na rekompensatę

żródło: pixabay.com

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które ze względu na epidemię koronawirusa utraciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacyjne przez co najmniej pięć dni w miesiącu, mogą uzyskać 3-miesięczne wsparcie finansowe w kwocie 500 złotych miesięcznie.

– Wsparcie to skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej a także podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy są wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych – wylicza Barbara Cudzik, dyrektor PCPR w Ostrowcu. Podkreśla również, że w Ostrowcu widać bardzo duże zainteresowanie tym programem.
– Dotarliśmy do dużej grupy naszych podopiecznych, zarówno za pośrednictwem placówek jak i MOPS-u oraz naszych pracowników. Dotychczas wpłynęło do nas ponad 320 wniosków na łączną kwotę 395 tysięcy złotych. Prawie 130 wniosków zostało już sfinansowanych na kwotę 177 tysięcy – mówi i dodaje, że pomoc finansowa będzie wypłacana maksymalnie za 3 miesiące – marzec, kwiecień i maj, czyli wtedy kiedy te zajęcia rehabilitacyjne były zawieszone.

Warto dodać, że na ten cel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekaże 400 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor Cudzik zaznacza jednak, że jeśli potrzeby będą większe, to pieniędzy nie zabraknie.

Przypomnijmy, że od 1 czerwca w Ostrowcu swoją działalność wznowiły 3 warsztaty terapii zajęciowej – 'Szansa’ na ulicy Żabiej, 'Razem’ na osiedlu Pułanki oraz warsztat 'Zintegrowani’ w Karczmie Miłkowskiej.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia