Waśniów: unijna dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych

żródło: innogy.pl

Kolejni mieszkańcy gminy Waśniów będą mogli skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Jak informuje wójt Krzysztof Gajewski, mieszkańcy mogą zgłaszać chęć przystąpienia do projektu, bo w pozostałych 4 gminach, które również w nim uczestniczą, pojawiły się wolne miejsca. – Pojawiła się taka możliwość, ponieważ uczestniczymy w tym projekcie z gminami Obrazów, Wilczyce, Wojciechowice, Sadowie i możemy jeszcze skorzystać z tej możliwości. Gdyby ktoś był zainteresowany instalacją solarną bądź fotowoltaiczną to proszę o zgłoszenie się do referatu technicznego w urzędzie – mówi wójt Waśniowa i dodaje, że do tej pory udało się wykonać 42 instalacje fotowoltaiczne oraz 24 solarne.

W sumie w ramach programu 'Efektywna i zielona energia. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych’ na terenie 5 gmin z powiatów sandomierskiego i ostrowieckiego powstanie prawie 300 instalacji. Pozwolą one mieszkańcom Obrazowa, Wilczyc, Wojciechowic, Sadowia i Waśniowa czerpać prąd i ciepłą wodę ze słońca.

Przypomnijmy, że montaż instalacji odnawialnych źródeł energii ma za zadanie zredukować emisję dwutlenku węgla oraz co najmniej jednego z innych zanieczyszczeń powietrza takich jak benzen, dwutlenek azotu czy dwutlenek siarki.

/paw/

Ważne wydarzenia