Nie żyje Robert Minkina

Nie żyje Robert Minkina, radny powiatowy, działacz społeczny. Zmarł nad ranem w swoim domu.
Był honorowym członkiem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, założycielem Stowarzyszenia 'Samorządność i Przedsiębiorczość’, w latach 90-tych prezesem KSZO Ostrowiec.
Z ramienia Komitetu Samorządność i Przedsiębiorczość w 2018 roku objął mandat w Radzie Powiatu Ostrowieckiego.
Robert Minkina urodził się w 1956 roku w Kielcach.
Od jesieni 1980 r. był członkiem NSZZ 'Solidarność” w Hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W lipcu 1981 r. zainicjował utworzenie Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Organizował w Ostrowcu spotkania ze znanymi opozycjonistami, m.in. z Jackiem Kuroniem i Marią Moczulską. Był inicjatorem zorganizowania na terenie huty biblioteki wydawnictw niezależnych, które otrzymywał z Regionu Mazowsze i Ziemia Sandomierska.
13 grudnia 1981 roku został internowany, zwolniono go 29 kwietnia 1982 roku.
W 2016 roku Robert Minkina został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, nadawanym przez Prezydenta RP dla działaczy opozycyjnych wobec dyktatury komunistycznej.
Miał 64 lata.

Podziel się

Ważne wydarzenia