Konkurs literacki i zabawa słowem w dobie pandemii koronawirusa

’Jak odnalazłby się w polskiej rzeczywistości w okresie epidemii koronawirusa Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz lub Witold Gombrowicz’ – to temat konkursu literackiego, który organizują Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Miejskie Centrum Kultury.

– Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy lubią bawić się słowem, mają fantazję i wyobraźnię – informuje współorganizatorka i pomosłodawczyni zabawy – Aneta Pierścińska Maruszewska – dyrektorka CKU. Jego celem  jest napisanie felietonu ukazującego punkt widzenia obecnej sytuacji przez któregoś z wybitnych twórców, wykorzystując całą wiedzę na temat życiorysu i przede wszystkim twórczości (głównie poglądów zawartych w dziełach).

Wybór wielkich polskich literatów nie jest przypadkowy. Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz i Witold Gombrowicz prezentują różne epoki historycznoliterackie, byli wyrazicielami głównych nurtów programowych danych okresów albo pozostawali do nich w kontrze, niewątpliwie zasłynęli ze swoich niepowtarzalnych stylów artystycznych i do dziś uchodzą za jednostki wyrastające ponad przeciętność.

Felieton należy napisać na maksymalnie 2 strony formatu A4. Prace należy przesłać na adres meilowy: sorel4@wp.pl do 29 maja zapisując w temacie wiadomości – konkurs. Prace powinny być podpisane pseudonimem. Na autorów najciekawszych felietonów czekają atrakcyjne nagrody, w tym nagroda finansowa.

/marsz/

Podziel się

Ważne wydarzenia