Bodzechów przez pół roku będzie wspierał swoich przedsiębiorców

Gmina Bodzechów wprowadziła ulgi dla przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami epidemii koronawirusa. Podczas ostatniej sesji, radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości dla tych firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu.

Chodzi m.in o restauracje, hotele czy firmy zajmujące się dystrybucją żywności. Gmina nie będzie także naliczała opłat za czynsz i najem lokali, której jest właścicielem. Z ulgi tej skorzystają także stomatolodzy czy rehabilitanci. Gmina umorzy również przedsiębiorcom i mieszkańcom opłaty za wodę i ścieki, ale pod warunkiem, że sytuacja finansowa w firmie czy gospodarstwie domowym uległa pogorszeniu i wpływ na to miała epidemia koronawirusa. Wspomniana pomoc będzie udzielona od kwietnia do października, czyli przez 6 miesięcy.

– Jest to decyzja przemyślana, przeanalizowana, sprawiedliwa i odpowiedzialna. Sprawiedliwa, bo chcemy pomóc tym, którzy w związku z epidemią koronawirusa mają problemy finansowe. Odpowiedzialna, bo musimy dbać o budżet. Musimy wykazać się mentalnością maratończyka, a nie biegacza na 100 metrów – mówi Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów.

Dodaje, że muszą teraz szukać oszczędności, dlatego też w tym roku nie odbędą się żadne zaplanowane przez samorząd imprezy czy festyny. – Rezygnujemy z zakupów strażackich i wszelkich innych, czyli z tego z czego nie musimy w tym roku korzystać. Musimy chronić inwestycje, które realizujemy w ramach środków zewnętrznych- mówi.

Przypomnijmy, że udział gminy w podatkach wynosi około 10 mln w ciągu roku.
Jak informuje wójt Jerzy Murzyn, koszt wprowadzenia pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i mieszkańców będzie kosztował gminę około 5  milonów 300 tys złotych.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia