Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej także dla organizacji pozarządowych

Od dziś o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne starać się mogą, tak jak przedsiębiorcy, także organizacje pozarządowe. O dofinansowanie przyznawane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, ubiegać się mogą fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jak kluby sportowe lub kościelne osoby prawne, których przychód z działalności statutowej spadł w następstwie epidemii o co najmniej 30 proc. Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów. Szczegóły publikuje na swojej stronie internetowej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

https://ostrowiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Podziel się

Ważne wydarzenia