PUP ogłasza nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także o dofinansowanie na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać przez stronę: www.praca.gov.pl. Można je też składać w formie papierowej – podpisane należy wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej w urzędzie.

Szczegóły dotyczące obu form wsparcia urząd publikuje na swojej stronie internetowej:
https://ostrowiec.praca.gov.pl/-/12074845-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mikropr
https://ostrowiec.praca.gov.pl/-/12087625-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-niezatrudnia

Ważne informacje publikowane są na bieżąco także na profilu facebookowym urzędu: https://www.facebook.com/PUPOstrowiec/

Podziel się

Ważne wydarzenia