PUP zapowiada nabór wniosków na dofinansowania do wynagrodzeń

żródło: pixabay.com

Przedsiębiorcy czekają na uruchomienie naboru na dofinansowania w postaci zwrotu części wynagrodzenia pracowników w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

Dofinansowanie w postaci zwrotu 50ciu proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia na każdego pracownika oraz odpowiedniej kwoty składek ZUS mogą otrzymać firmy, których obroty spadły o 30 proc. W przypadku spadku obrotów o 50 proc. – kwota dofinansowania wyniesie 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia plus odpowiednia kwota składek ZUS, a w przypadku spadku obrotu o 80 proc. – kwota dofinansowania może sięgnąć 90 proc.

– Czekamy na kolejne wytyczne, a właściwie narzędzia przygotowane przez MRPiPS, które ułatwią przedsiębiorcom obliczenie obniżonego obrotu – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim i wyjaśnia, kto może zostać objęty takim wsparciem.
– W momecie ukazania się takich narzędzi wraz z wnioskami, urząd ogłosi nabór na składanie tych wniosków dla mikro- , małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotuje spadek obrotów. A także dla osób samozatrudnionych i organizacji pozarządkowych, które mają utrudnioną sytuację finansową w związku z epidemią – dodaje.

Nabory będę ogłaszane na okres 14stu dni, jednak dyrektor PUP uspokaja – bo będą pojawiać się cyklicznie.- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że środki na to działanie będą uzupełniane aż do zaspokojenia wszystkich potrzeb.

Dofinansowania – dodajmy – będą przyznawane na okres 3 miesięcy i po każdym miesiącu będą weryfikowane. Pracodawca będzie musiał złożyć oświadczenie, że utrzymał stan zatrudnienia – zachowując wynagrodzenia pracowników.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia