Wojsko operacyjne przejmuje budynek po dawnym gimnazjum

Na budynku dawnego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu, które kupiło wojsko pojawiły się tabliczki z napisem 'kwarantanna’. – Czy tam się coś niedobrego dzieje – pytają słuchacze Radia Ostrowiec. Jak się dowiedzieliśmy, budynek na czas epidemii koronawirusa od Wojsk Obrony Terytorialnej przejęła 3. Brygada Radiotechniczna w Sandomierzu.


– Chcę uspokoić, budynek stoi pusty i nie jest objęty kwarantanną. Dowódca garnizonu Sandomierz otrzymał zadanie przygotowania obiektu na minimum 200 miejsc na wypadek, gdyby była potrzeba wydzielenia dodatkowych miejsc dla osób objętych kwarantanną. Ustalono, że będzie to właśnie budynek w Ostrowcu Świętokrzyskim – tłumaczy kpt. Tomasz Wermiński, oficer prasowy batalionu.
Dodaje, że o obecnie budynek oczekuje na sprawdzenie przez wojskowe służby sanitarne, stąd przygotowano oznakowanie, które przez krótki czas mogło być ustawione również na zewnątrz budynku.
Podkreśla, że tego typu obiekty funkcjonują obecnie we wszystkich większych miastach na terenie Polski.
– Co ważne, zarówno budynek jak i w przyszłości ewentualne osoby w nim przebywające, nie będą stanowiły zagrożenia dla mieszkańców, gdyż objęte będą nadzorem odpowiednich służb – dodaje kapitan Wermiński.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia