Trwa nabór wniosków w ramach programu 'Aktywny Samorząd’

żródło: portal-sow.pfron.org.pl

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu 'Aktywny Samorząd’. Jest to pomoc dla osób niepełnosprawnych ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mogą otrzymać wsparcie w takich obszarach jak poruszanie się i transport w życiu codziennym czy zakup sprzętu elektronicznego. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej oraz uzyskaniu wyższego wykształcenia.

– W tegorocznej edycji programu nastąpiły zmiany w sposobie przyjmowania wniosków – mówi Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu i dodaje, że w tym roku dokumentacja przyjmowana jest w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia tzw. SOW. – Osoby niepełnosprawne, które chcą się ubiegać o dofinansowanie, mogą to zrobić przez Profil Zaufany, ale szczegóły jak go założyć, jakie są formy wsparcia oraz kryteria przyznawania konkretnych dofinansowań znajdziemy na stronie internetowej PCPR-u Ostrowiec.

Dyrektor Cudzik podkreśla, że w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym. Kwota dofinansowania w tym roku, na jaką mogą liczyć osoby z dysfunkcją narządu ruchu wzrosła z 10-ciu do maksymalnie 25 tysięcy złotych. Ostrowczanie bardzo chętnie korzystają też z możliwości wsparcia w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej poprzez zapewnienie opieki dla jej dzieci. – Rodzic z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którego dziecko uczęszcza do przedszkola czy żłobka może się ubiegać o pomoc finansową na ten cel – wyjaśnia Barbara Cudzik. Maksymalna kwota dofinansowania w tym obszarze wynosi do 300 zł miesięcznie na jedno dziecko.

W ramach programu 'Aktywny Samorząd’ osoby niepełnosprawne mogą liczyć także na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie to obejmuje koszt opłaty za naukę – czesne lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. – Ta forma w całej Polsce cieszy się ogromną popularnością. w tym momencie kończymy dofinansowanie semestru zimowego i na ten moment mamy ponad 100 osób, które korzystają z tej formy wsparcia – mówi dyrektor Cudzik.

Wnioski w module 'Student’ na semestr letni 2019/2020 przyjmowane są do 31 marca, a pozostałe dotyczące likwidacji barier transportowych, w poruszaniu się i w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym można składać do 31 sierpnia tego roku.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia