Jutro I sesja nowej Rady Gminy w Bałtowie

W poniedziałek 2 marca w Bałtowie I Sesja Rady Gminy po niedzielnych przedterminowych wyborach. Radni – elekci otrzymają od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnych, złożą ślubowanie. W porządku obrad są także wybór Przewodniczącego Rady Gminy, a także wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących. Nowi radni powołają też Komisje Budżetu, Finansów i Rolnictwa, Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Rewizyjną oraz Komisje Skarg, Wniosków i Petycji, a także Komisję Organizacyjną, w skład której z automatu wchodzą przewodniczący wcześniej powołanych komisji.
Przypomnijmy, że niedzielne przedterminowe wybory wygrali zwolennicy obecnego wójta z komitetu wyborczego 'Przyjazna Gmina – Wspólne Dobro’. Na 15ście mandatów w radzie będą mieli ich aż 13ście. Dwa pozostałe miejsca zajmą radni-elekci, którzy do wyborów szli z własnych komitetów.

 

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia