Intensywny czas ostrowieckich rad osiedlowych

Facebook/RO Gutwin

Zebraniem Rady Osiedla Gutwin w poniedziałek rozpoczął się tegoroczny cykl zebrań sprawozdawczych za 2019 rok. Przewodniczący Robert Rogala zreferował mieszkańcom to, co w minionym roku udało się zrobić w ramach ich budżetu i dzięki współpracy z samorządami.
3 tysiące złotych z projektu 'Miasto od nowa’, które mają do dyspozycji w każdym roku przeznaczyli na zakup i montaż przy szkole podstawowej nr 10 dziesięciu ławek ogrodowych, a na ich wniosek wykonywane były drobne remonty cząstkowe ulic, utwardzone i oznakowane zostały niektóre drogi dojazdowe do posesji. Tradycyjnie organizowane były też pikniki i spotkania z mieszkańcami. Jak mówi Robert Rogala, najważniejsze było dla nich porządkowanie chodników i przydrożnej zieleni, bo zaniedbania były duże. Inwestycją, na którą mieszkańcy najbardziej czekają, i która ma zostać zrealizowana w tym roku jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gutwin-Dębowa Wola. – Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego wystąpiła już o wydanie pozwolenia na budowę tej ścieżki i to jest właśnie niezbędna inwestycja dla naszych mieszkańców, którzy uprawiają spot – informuje.
Robert Rogala podkreśla, że, choć budżety Rad Osiedli są skromne, to ich dalsze funkcjonowanie jest dla mieszkańców ważne i korzystne. Rada jest organem, który występuje do różnych instytucji w imieniu mieszkańców i zabiega o ważne dla nich inwestycje, dba o wspólnotę, organizując zabawy dla dzieci i spotkania np. dla seniorów. W corocznych zebraniach sprawozdawczych uczestniczą przedstawiciele samorządów i odpowiadają na pytania mieszkańców.
W Ostrowcu działa 20 rad osiedli. Jutro o 16,30 w swojej siedzibie przy bloku nr 83 spotkanie sprawozdawcze będzie miała Rada Osiedla 'Rosochy’, a cały cykl zebrań potrwa do końca marca.

/mag/

H A R M O N O G R A M RO 2020 R..docx-1

Podziel się

Ważne wydarzenia