Nowe nazwy ulic w Ostrowcu

Propozycje nowych nazw ulic bez problemu przyjęli radni miejscy w Ostrowcu.

Z głosowania wyjęto projekt nazwania wewnętrznej drogi od ulicy Bałtowskiej do granicy z gminą Bodzechów. Jej patronem miał być Tadeusz Rekwirowicz, znany architekt ostrowiecki. Mieszkańcy tego odcinka zaproponowali inną nazwę i temat ma wrócić na zespół ds. nazewnictwa ulic.

W urzędzie miasta trwa sesja rady miejskiej. Na początku radni nie zgodzili się na wprowadzenie dziś do porządku obrad projektu uchwały przygotowanej przez radnych PiS. Proponują w niej, by miasto zrezygnowało z pobierania opłaty za wykup terenów związanych z przebudową drogi 754 na odcinku od skrzyżowania ulic Okólnej i Słowackiego. Nowym szlakiem ma ona przebiegać do ulicy Radwana. Jak wstępnie szacuje miasto, koszt wykupu to 16 mln. zł.

Radni PiS w uchwale uzasadniali, że nieodpłatne oddanie gruntu przyspieszy realizację inwestycji. Przewodnicząca Irena Renduda-Dudek poinformowała, że ten projekt został już przesłany do zaopiniowania przez radców prawnych.

Za odrzuceniem wprowadzenia projektu uchwały głosowało 10 radnych, przeciw było 12 -stu. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia