Wojskowa Komenda Uzupełnień rozpoczyna kwalifikacje wojskowe

Do 20 kwietnia na terenie całego kraju odbywać się będą tzw 'kwalifikacje wojskowe’. Na komisjach określane są zdolności do służby wojskowej kobiet i mężczyzn oraz osób, którym do tej pory kategoria wojskowa nie została przydzielona.

– Do kwalifikacji wojskowej stają mężczyźni urodzeni w 2001 roku oraz Ci którzy nie otrzymali jeszcze żadnej kwalifikacji urodzeni w latach 1999-2000 – mówi major Zbigniew Turczyniak, szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu.

Dodaje, że wezwanie na komisję otrzymały też kobiety, które kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.- Osoba przystępująca do kwalifikacji wojskowej jest badana przez komisję, która określa jej zdolność do służby i przyznaje jedną kategorię, A – zdolny do służby, B – czasowo nie zdolny do służby, D – nie zdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz E – całkowicie niezdolny do pełnienia służby – dodaje major Turczyniak.

Każdej osobie po komisji zostanie wydany wojskowy dokument osobisty. Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Jeżeli ktoś nie dopełni tego obowiązku może być ukarany grzywną albo doprowadzony na komisję przez policję.Major Turczyniak tłumaczy, że chociaż nie ma obowiązku służby wojskowej to komisje nadal pracują. – Daje nam to wiedzę o liczbie osób, którymi może dysponować wojsko – mówi.
– Jest to wstępne badanie i informacja, jakimi zasobami dysponujemy oraz ilu chętnych osób będzie chciało związać się z wojskiem w najbliższym czasie.
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu ostrowieckiego potrwa od 9 marca do 6 kwietnia. Co roku na komisję w naszym powiecie wzywanych jest ok 500 osób.

/błaż/

Podziel się

Ważne wydarzenia