Do końca stycznia należy zgłosić azbest!

31 stycznia mija termin zgłaszania do urzędów gmin informacji o wykorzystaniu na na swoich posesjach azbestu. Wynika to z obowiązku inwentaryzacji tego materiału przez samorządy – nałożonego przez regulacje unijne.

Zgodnie z nimi do 2032 roku Polska powinna pozbyć się azbestu, który jest materiałem rakotwórczym, szkodliwym dla środowiska i dla zdrowia ludzi.
Warto podkreślić, że w wielu gminach mieszkańcy, którzy nie złożą takiej informacji nie będą mogli skorzystać z programu dofinansowania kosztów odbioru i utylizacji azbestu pochodzącego z wymiany pokrycia dachowego w 2020.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach urzędów gmin.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia