Kto jest prezesem SM Krzemionki? KRS wszczął postępowanie

Krajowy Rejestr Sądowy 17 grudnia wezwał Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki do wykreślenia z rejestru Mirosława Kaczmarczyka, jako prezesa i wpisania w jego miejsce Andrzeja Chejzdrala, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z końca 2018 roku.

Przypomnijmy, że uchwałę, pod którą podpisało się 6 z 11 członków ówczesnej Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni uznał jako niebyłą, wskazując na błąd w dokumencie. Została w nim wpisana błędna data zawarcia umowy z wybranym wtedy na prezesa Andrzejem Chejzdralem.
Po Walnym Zgromadzeniu w styczniu 2019 roku Rada Nadzorcza została uszczuplona do 5 członków i w takim składzie unieważniła konkurs na prezesa, po czym wybrała na to stanowisko Mirosława Kaczmarczyka.
Prezes Kaczmarczyk twierdzi, że KRS nie ma podstaw i nie dysponuje uchwałą do podjęcia postępowania przymuszającego zarząd spółdzielni do dokonania zmian w rejestrze.
Zarząd spółdzielni, jak wyjaśnia Mirosław Kaczmarczyk, wysłał do KRSu zapytanie o podstawy prawne do rozpoczęcia procedury. Twierdzi, że zarząd nie złamał statutu spółdzielni.
Od rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach Tomasza Durleja dowiedzieliśmy się, że postępowanie KRS jest w toku i obecnie gromadzone są wszelkie dokumenty w tej sprawie. – Ta procedura powinna potrwać około 3. miesięcy – mówi sędzia Durlej.
KRS tematem zajmuje się już po raz drugi. Po pierwszym zawiadomieniu przez mieszkańców sprawy nie rozstrzygnęli, bo nie dysponowali oryginałami wszystkich, potrzebnych dokumentów, które mają teraz.
Dodajmy, że trzy różne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w Wydziale Gospodarczym KRS w tej sprawie wpłynęły też do kieleckiej prokuratury, co potwierdziła nam Małgorzata Szuba, szefowa Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód.
Mirosław Kaczmarczyk twierdzi, że nic o takim postępowaniu nie wie.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia