Starachowickie drogi w remoncie

W Starachowicach trwa przebudowa ulicy Krańcowej, przy której znajdują się zakłady pracy zatrudniające 700 osób. Prezydent Marek Materek, mówi o tej inwestycji jako 'jednej z najważniejszej’.
– Niezwykle ważne było wykonie robót na tej ulicy, z powodu dużej ilości pojazdów przemieszczających się tą drogą. Drugim ważnym aspektem jest to, że znajdują się tutaj firmy zatrudniające sporą liczbę osób. To ważne obiekty przemysłowe dla Starachowic.
W ramach remontu, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia asfaltowa na długości ponad 1 km, nowe chodniki oraz zatoki autobusowe. Dodatkowo powstanie około 90 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych. Dofinansowanie pochodzi w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt inwestycji to prawie 5 mln 400 tys zł. Prace powinny zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.

/błaż/

Podziel się

Ważne wydarzenia