Stanęli w obronie niezależności sędziów

Tak, jak w całym kraju, także w Ostrowcu mieszkańcy dali wczoraj wyraz sprzeciwu wobec politycznych nacisków na sędziów. W niedzielę o 16.00 grupa około 40. osób spotkała się na wiecu przed bramą Sądu Rejonowego przy ulicy Klimkiewiczowskiej.

– Rządzący nie przyjmują do wiadomości, że wydający wyrok sędziowie, reprezentują majestat Rzeczypospolitej a nie swoje prywatne stanowiska. PiS w ten sposób podważa ład demokratyczny naszego państwa. Wzywamy władze państwowe do zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz zakończenia kampanii i pomówień przeciwko sędziom. Władza chce podporządkować sobie sędziów tak jak to było w czasach komunistycznych – mówiły Jolanta Wiśniewska z Komitetu Obrony Demokracji i Edyta Handze z Nowoczesnej.

– Dziś jesteśmy tu w obronie demokracji i normalności. Chcemy wolnych niezawisłych sądów, aby sędziowie mogli wydawać wyroki zgodne z Konstytucją. Niektórzy z nas nigdy nie myśleli, że znów będą musieli pikietować i sprzeciwiać się władzy tak jak to było w PRL – podkreślali uczestnicy wiecu.

Jednym z nich był Piotr Dasios, wiceprezydent Ostrowca. – Ostatnie 4 lata pokazywały, że zmiany w sądownictwie nie idą w kierunku ich usprawnienia, a wręcz przeciwnie, bo dążą do podporządkowania sądów partii rządzącej. Ja się z tym nie zgadzam, jako obywatel chcę mieć pewność, że jeżeli będę musiał skorzystać z wymiaru sprawiedliwości to dostanę sprawiedliwy wyrok, niezależny od czynników politycznych – powiedział w rozmowie z Radiem Ostrowiec, podkreślając, że obecność na wiecu uważa za swój obowiązek.

– Nadzieją zarówno dla sędziów jak i pracowników sądów jest obecna opozycja, która powinna przygotować reformę sądownictwa. Wiele rzeczy można zrobić niewielkim nakładem sił i środków, żeby poprawić warunki pracy osób pracujących w sądach i przede wszystkim dostępność obywatela do sądu – apelował do przedstawicieli Nowoczesnej Piotr Składanowski, radca prawny.

Wiece odbywały się wczoraj w całym kraju po zdegradowaniu i zawieszeniu w obowiązkach olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna, który zażądał od Kancelarii Sejmu pokazania list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Protest w Ostrowcu zorganizował Komitet Obrony Demokracji i Nowoczesna.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia