Nowe zasady segregacji śmieci

Od nowego roku zmieniają się zasady gospodarowania odpadami. To konsekwencja znowelizowanej we wrześniu tego roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Najważniejsza zmiana dotyczy bezwzględnego obowiązku segregacji odpadów. Osobno segregujemy papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (zbierane razem) oraz odpady ulegające biodegradacji.
Jak przypomina wydział infrastruktury komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu, mieszkańcy miasta, którzy dotychczas zadeklarowali nieselektywny sposób zbierania odpadów, najpóźniej do 10 stycznia przyszłego roku powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty i selektywnym sposobie zbierania odpadów komunalnych.
Można je składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, wysłać tradycyjną pocztą na adres urzędu, w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl lub pocztą elektroniczną na adres: wik@um.ostrowiec.pl. Ale w tych dwóch ostatnich przypadkach deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Przypomnijmy, że niezłożenie deklaracji wiąże się z karą grzywny.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia