Miasta północy walczą o swoją pozycję w strategii województwa

źródło: UM Ostrowiec Świętokrzyski

Miasta północy – Ostrowiec, Skarżysko, Starachowice i Końskie walczą o swoje miejsce w strategii województwa świętokrzyskiego przygotowywanej na lata 2021 – 2027.
W tym tygodniu włodarze tych miast spotkali się z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, by przekonać go o potrzebie stworzenia dedykowanej puli pieniędzy w kolejnym rozdaniu unijnym na inwestycje infrastrukturalne w tej części regionu.

– Chcielibyśmy utworzenia takich kopert regionalnych. Wiedząc na co możemy liczyć, jakie mamy tam środki moglibyśmy spokojnie przygotowywać inwestycje. Teraz wygląda to tak, że miasta, powiaty rywalizują ze sobą o te same środki. Tymczasem specyfika i problemy różnych części województwa są zupełnie inne – podkreśla Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Koperta finansowa miałaby dotyczyć miast objętych Obszarem Strategicznej Interwencji, do których dołączyć mają Końskie.
Prezydent Górczyński podkreśla, że wpisanie w strategię województwa, a potem zagwarantowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym środków dla miast północy pozwoliłoby samorządom pracować nad konkretnymi projektami inwestycyjnymi. – One wymagają wielu przygotowań – dokumentacji, uzyskania zgód, opinii środowiskowych, przygotowania terenów. To trwa czasami kilka lat. Poza tym gwarancja wysokości dofinansowania pozwala racjonalnie gospodarować pieniędzmi. Bo jest znacząca różnica między dofinansowaniem w wysokości 80, czy 85 procent ze środków unijnych, a np. tylko 60 procent – wskazuje prezydent Ostrowca. – Dla nas bardzo ważne i istotne jest, abyśmy mogli mówić o zrównoważonym rozwoju naszych miast. Ten plan rozwoju musi być przemyślany i przygotowany i potrzebuje zapewnienia stałego finansowania w perspektywie lat 2021-2027, czyli kolejnego okresu unijnego finansowania – tłumaczy prezydent Górczyński.
Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach mówi, że porozumienie w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji między miastami to za mało, by ujmować je w strategii województwa z zagwarantowaniem puli środków unijnych na inwestycje. Ale dodaje, że w strategii można ująć 'wspólny mianownik’ miast północy, który wyłonił się podczas spotkania. To rozwój przemysłu ciężkiego, głównie metalowego i odlewniczego oparty o tradycje Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. To podobne problemy strukturalne po upadku dużych zakładów przemysłowych i prawdopodobna potrzeba dalszego utrzymania w strategii tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych w branży metalurgicznej.
Dyrektor Sułek zaznacza, że szanse na tworzenie specjalnej koperty finansowej dla inwestycji w miastach północy są mało realne. – Prawdopodobniejsze jest stworzenie – może – form preferencji w niektórych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Być może koncentracje obszarowego wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, czy dla samorządów, gdzie takie przedsiębiorstwa funkcjonują. Ale taka dyskusja jest jeszcze przed nami – tłumaczy dyrektor Sułek.
Podkreśla, że miasta najpierw powinny określić wspólne projekty, np. transport publiczny, ścieżki rowerowe, tereny inwestycyjne. Potem władze województwa po zapoznaniu się z tym, na jakie działania w ramach RPO są środki i ile mogą na nie przeznaczyć zamiast ogłaszać ogólne konkursy dla całego województwa poinformują samorządy, ile mają pieniędzy, na co konkretnie i wtedy miasta północy mogą składać projekty.
Jednocześnie mówi, że miasta powinny zacieśniać współpracę. – Komisja Europejska zachęca do tworzenia takich lokalnych instrumentów, które w sposób spójny pozwolą na rozwój małych regionów – mówi dyrektor Sułek.
Strategia województwa świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 ma być gotowa pod koniec marca przyszłego roku.
/mag,joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia