Jerzy Materek z wizytą w Ostrowcu

Jerzy Materek, członek zarządu powiatu Starachowickiego, staruje w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj kandydat Koalicji spotkał się z mieszkańcami Ostrowca na os. Ogrody. Z wyborcami rozmawiał o filarach swojej kampanii wyborczej.

– Pierwszym filarem mojej kampanii wyborczej jest ochrony środowiska. Temat bardzo mi bliski, ponieważ od ’91 roku promowałem różne technologie mające na celu ochronę wody czy zmniejszenie zużycia ciepła – mówi Jerzy Materek.

Drugim filarem jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu z innymi województwami, natomiast trzecim postulatem – poprawa jakości i funkcjonowania służby zdrowia. Jak mówił Jerzy Materek, największym problemem jest brak odpowiedniego finansowania oraz wykwalifikowanego personelu przede wszystkim wśród lekarzy. Podczas spotkania, m.in. z przedsiębiorcami usłyszał wiele pytań i obaw co do decyzji partii rządzącej dotyczącej polityki podatkowej wobec małych i średnich firm.
– Propozycje w kampanii wyborczej partii rządzącej, niosą wiele zagrożeń dla przedsiębiorców, którzy przez minione 30 lat stanowili główny dochód skarbu państwa. Już w chwili obecnej mamy najniższe wynagrodzenie na poziomie 60% PKB w momencie gdzie w państwach zachodnich ten wskaźnik wynosi 50%
Jerzy Materek dodał także, że osobiste spotkania z obywatelami są o wiele lepszym sposobem na prowadzenie dialogu i poznaniem oczekiwań ludzi. Jerzy Materek walczy o jeden z 16 mandatów poselskich w naszym województwie.

/błaż/

Podziel się

Ważne wydarzenia