Dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 400 tysięcy złotych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Dodatkowe środki pochodzą z Funduszu Pracy, ale urząd posiada też oszczędności z realizacji dotychczasowych projektów. Rezerwa ta pozwoli na zaktywizowanie około 100 osób.

– Podzieliliśmy te środki tak, aby zabezpieczyć w jakimś stopniu zapotrzebowanie pracodawców i osób bezrobotnych na najbliższe miesiące – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu.

Środki przeznaczone będą między innymi na staże, z których skorzystają 74 osoby, doposażenie i wyposażenie 10 stanowisk pracy na kwotę 20 tysięcy każde, prace interwencyjne i roboty publiczne, które jak podkreśla dyrektor Stafijowska – cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców.

Ostrowiecki urząd pracy posiada również środki w wysokości 30 tysięcy złotych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla określonych grup zatrudnionych.

– To przede wszystkim to szkolenie czy aktywizowanie pracowników, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Pracodawcy mogą również złożyć wnioski takie, które dotyczą Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej, to jest kolejny priorytet i następny związany z innowacyjnością – tłumaczy Małgorzata Stafijowska

– Środki są przeznaczone praktycznie na każde szkolenie, które umożliwi pracownikowi pozostanie w pracy. Dotyczy to osób, które nie mają potrzebnych kwalifikacji, do tego żeby to stanowisko mogło dalej funkcjonować i pracodawca che się dalej rozwijać, wtedy może swojemu pracownikowi w zależności od branży, zaproponować takie szkolenie. Wszystkie te szkolenia muszą być certyfikowane. Zarówno nam jak i ministerstwu zależy na jakości tych szkoleń – dodaje.

Wnioski na poszczególne formy aktywizacji można będzie składać już od poniedziałku 9 września. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia