PFRON przywraca dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

źródło: pfron.org.pl

Do końca września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka o napędzie elektrycznym dla osób z dysfunkcją ruchu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywrócił dofinansowanie tej formy wsparcia.

Dopłata w wysokości maksymalnie 10 tysięcy złotych przysługuje zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym z orzeczeniem o niepełnosprawności, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

– Dofinansowanie to wróciło po 5 latach. Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych dorosłych w wieku aktywności zawodowej, które pracują i mają orzeczone znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu. Osoby te nie mogą poruszać się przy przy pomocy wózka ręcznego. Z tego dofinansowania mogą skorzystać również dzieci, które posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności,do ukończenia 16 roku życia oraz emeryci, którzy mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, też z tytułu narządu ruchu ale pracują zawodowo – wyjaśnia Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie. Osoby, które chcą uzyskać dofinansowanie muszą też zagwarantować minimalny wkład własny w wysokości 10 procent ceny wózka.

– Osoba może kupić wózek również za 15 tys. złotych, ale wtedy od nas otrzyma dofinansowanie
w wysokości 10 tys. złotych. Resztę musi dopłacić z własnych środków – tłumaczy dyrektor Cudzik
i dodaje, że jest to nowa forma, która wróciła, ale jest potrzebna i bardzo zasadna. Sami widzimy, że grupa osób w naszym powiecie jest duża i myślę, że w naszym powiecie te potrzeby również będą duże.

Program realizowany jest przez samorządy powiatowe a finansowany przez PFRON. W Ostrowcu wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dofinansowanie do zakupu wózków realizowane jest w ramach programu 'Aktywny Samorząd’.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia