Dzieci z gminy Ożarów mogą zyskać dodatkowe 500 złotych miesięcznie

źródło: pixabay.com

Gmina Ożarów wprowadziła nowe świadczenie rodzinne. Ożarowski Bon Żłobkowy, bo o nim mowa przyznawany będzie rodzinom, których dziecko korzysta z opieki w żłobkach. Ma on częściowo pokryć koszty opieki nad dzieckiem. Świadczenie ma wartość 500 zł. Dotyczy dzieci w wieku od roku do trzech lat, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia. Według wstępnych wyliczeń Ośrodka Pomocy Społecznej bon otrzyma około 20 – stki dzieci.

Jak podkreśla Piotr Filipowski z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, ze wsparcia mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy , ale muszą spełnić kilka warunków.

– Rodzice muszą (oboje) rozliczyć się za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym w Opatowie, powinni – na chwilę obecną – pracować, a także podpisać umowę ze żłobkiem bądź zatrudnić nianię. Już przyjmujemy wnioski – dodaje.

Świadczenie rodzinne będzie wypłacane najpóźniej do końca każdego miesiąca przez cały okres roku szkolnego, począwszy od września tego roku.

/paw/

Ważne wydarzenia