Uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 odwiedzą Malagę

źródło: zs3ostrowiec.pl/malaga2017

Startuje kolejna edycja zagranicznych staży dla uczniów. Do hiszpańskiej Malagi w ramach programu Erasmus Plus ponownie pojadą uczniowie z Technikum nr 3 – dawnego THM-u.

– Projekt ten skierowany jest do uczniów klas trzecich technikum, wszystkich zawodów nauczanych w naszej szkole. Obejmuje dwa staże w Hiszpanii dla 40 uczestników i 4 opiekunów – mówi Mirosława Iracka z Zespołu Szkół nr 3.

Erasmus to największy i najbardziej znany program wymiany studenckiej na świecie. O dofinansowanie z budżetu europejskiego mogą ubiegać się także szkoły niższego szczebla – z czego właśnie skorzystał ostrowiecki THM. Główne idee programu to podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie międzynarodowej współpracy między szkołami i uczelniami oraz wspieranie mobilności uczniów.

– Przede wszystkim chodzi o to, aby młodzież poznała również zagraniczny rynek pracy, rozwijała swoje kompetencje zawodowe, doskonaliła naukę języka obcego oraz zwiększyła swoje szanse zatrudnienia nie tylko w kraju, ale także za granicą – dodaje Mirosława Iracka.

W zagranicznych stażach mogą wziąć udział uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mogą także pochwalić się wysoką frekwencją i mają wzorowe zachowanie.

– Młodzież jest bardzo zadowolona z wyjazdów w ramach zagranicznych programów edukacyjnych. W związku z tym jest duża konkurencja, żeby się zakwalifikować się na taki wyjazd. Trzeba się wykazać dużymi umiejętnościami żeby się zakwalifikować na taki zagraniczny staż – tłumaczy Małgorzata Iracka i dodaje, że wybierają najlepszych uczniów, którzy będą godnie reprezentować nasz region i szkołę na rynku europejskim.

Uczniowie odwiedzą Malagę na przełomie maja i czerwca 2020r. Przewidywana wartość projektu wynosi około 11 tys. euro.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia