Wybrano nowych dyrektorów dwóch szkół podstawowych oraz przedszkola.

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów szkół i jednego przedszkola w Ostrowcu. Trzema spośród sześciu placówek będą kierować nowe osoby.

W trzech szkołach będą to dotychczasowi dyrektorzy. Natomiast nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 będzie Renata Olszańska, która obecnie pełni taką funkcję w wygaszanym gimnazjum przy Sienkiewicza. Dotychczasowa dyrektor Jadwiga Dadia odchodzi na emeryturę.

Druga zmiana dotyczy szkoły podstawowej nr 9 w Denkowie. Obecna dyrektor Anna Kunat nie przystąpiła do konkursu.
– Od 1 września dyrektorem w tej placówce będzie dotychczasowy dyrektor gimnazjum numer 3 – Grażyna Ukleja – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Z kolei funkcje dyrektora przedszkola nr 15 obejmie pełniąca dotychczas obowiązki Edyta Kowalska.
Wszyscy dyrektorzy zostaną powołani na swoje stanowiska na 5-letnią kadencję i obejmą je z początkiem roku szkolnego.

Podziel się

Ważne wydarzenia