W oczekiwaniu na decyzję Komisji UNESCO ws. Krzemionek

Decyzja o wpisaniu „Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego” na prestiżową Listę UNESCO zapadnie najprawdopodobniej jutro. Tak uważa Katarzyna Piotrowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która bierze udział w posiedzeniu Komitetu Światowego Dziedzictwa w Baku. Twierdzi, że 'Krzemionki mają bardzo dobry PR’ i 'nieoficjalnie – zdaniem merytorycznej organizacji doradczej – ICOMOS – to 'najlepsze, najciekawsze i najbardziej wartościowe miejsce rozpatrywane w tym roku’.
O to, co wpisanie 'perły województwa świętokrzyskiego’ na Listę UNESCO może oznaczać dla Muzeum Historyczno-Archeologicznego i regionu pytamy Artura Jedynaka, archeologa w Krzemionkach.
– To byłby skok w zupełnie inną rzeczywistość, który wiązałby się z ogromnymi zmianami, przede wszystkim skokowym wzrostem liczby zwiedzających. To miałoby wpływ na gospodarkę lokalną, a dla samego muzeum, które jest instytucją zarządzającą, będzie się wiązało z całkowitą reformą, przekształceniem w zupełnie inną instytucją – mówi.
Podczas 43. Sesji Komitetu UNESCO rozpatrywanych jest łącznie 35 wniosków, w tym tak znane i cenione zabytki, jak Babilon w Iraku, czy Kościół Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Dodajmy, że na liście UNESCO jest tylko 15 polskich obiektów, m.in. Stare Miasto w Krakowie, w Warszawie i Zamościu, średniowieczny zespół miejski Torunia, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Puszcza Białowieska, czy Zamek Krzyżacki w Malborku.
– Dołączenie do grona takich obiektów to byłaby nobilitacja i zwieńczenie wysiłku wielu lat, ale także zobowiązanie – podkreśla Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego. – Sukces ten byłby dla nas także dużym zobowiązaniem, dotyczącym udostępniania tego obiektu, godnego przyjmowania gości, i należy również mieć na uwadze, że ta popularność powinna być rozsądnie wykorzystana, a muzeum musiałoby dołożyć wszelkich starań, żeby to miejsce zachować bez zbędnych przekształceń dla następnych pokoleń.
Adam Jarubas, poseł do PE, a do niedawna marszałek województwa świętokrzyskiego podkreśla, że to szansa rozwoju dla regionu. Zwraca uwagę na konieczność wsparcia powiatu ostrowieckiego, który zarządza Muzeum Historyczno-Archeologiczne w staraniach o nowe środki finansowe. Dodaje, że wpisanie Krzemionek na Listę UNESCO otwiera drogę do pozyskania dużych pieniędzy z funduszy zewnętrznych.
– Na pewno jest to bardzo prestiżowa sprawa dla naszego regionu, bo wejście do tego ekskluzywnego klubu wyjątkowych miejsc dziedzictwa kulturowego to jest wspaniała promocja województwa świętokrzyskiego i wierzę, że będziemy potrafili wykorzystać ten atut. Wejście do tego grona upoważnia do korzystania ze specjalnie dedykowanych funduszy, czy to unijnych, czy norweskich, i potrzebne będą na przykład środki na wkład. Oczywiście potrzeba tutaj połączenia sił. Sądzę, że województwo powinno się zaangażować i wspomóc samorząd powiatowy. Będę do tego namawiał również radnych województwa wywodzących się z PSL – mówi Adam Jarubas.
O rozstrzygnięciach w Baku będziemy na gorąco informować na antenie Radia Ostrowiec.

/mag/

Ważne wydarzenia