Będzie renowacja Pałacu Wielopolskich i podziemnej trasy na Krzemionkach

W czwartek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisany został aneks do umowy
o dofinansowanie renowacji Pałacu Wielopolskich w Częstocicach i podziemnej trasy w Rezerwacie Krzemionki. Wydłuża on termin wykonania inwestycji do końca czerwca przyszłego roku.

– Otwiera to drogę do zawarcia umowy z firmą, która w kwietniu wygrała przetarg na realizację inwestycji – mówi Beata Kobiałka, p.o. dyrektora muzeum.

Przypomnijmy, że muzeum odwlekało w czasie podpisanie umowy z wykonawcą, bo złożona przez niego oferta była o ponad 3 miliony złotych wyższa od zabezpieczonych środków.

Powiat ostrowiecki zabezpieczył już brakującą kwotę. Ponieważ sam ma problemy finansowe to liczy, że ministerstwo kultury znajdzie dodatkowe pieniądze i dofinansuje różnicę. Lobbuje za tym poseł Andrzej Kryj, który niedawno zapewniał, że w resorcie kultury 'jest już pewien pomysł, jak wygospodarować te pieniądze’.

– Zakres prac w Częstocicach i na Krzemionkach jest bardzo duży – przypomina dyrektor Kobiałka.

W ramach projektu o wartości przekraczającej 11 milionów złotych jest też wykonanie stałej wystawy
w muzeum na Krzemionkach. Przetarg na to zadanie ma zostać ogłoszony 'możliwie najszybciej’.

Dodajmy, że inwestycje na Krzemionkach są konieczne, zwłaszcza w kontekście starań o wpisanie obiektu na prestiżową listę UNESCO. Decyzja światowego komitetu w tej sprawie zapadnie na posiedzeniu w Baku
w Azerbejdżanie 6 lub 7 lipca.

/mag/

Ważne wydarzenia