Sesje absolutoryjne w Ostrowcu i Bodzechowie

Dziś w Ostrowcu i Bodzechowie sesje absolutoryjne, pierwsze po zmianach wprowadzonych nowelą ustaw samorządowych. Radni – tak jak w poprzednich latach – będą głosować uchwałę o wykonaniu budżetu w roku poprzednim i udzieleniu – bądź nie – na tej podstawie absolutorium prezydentowi w Ostrowcu i wójtowi w Bodzechowie.

Radni będą też debatować nad raportem o stanie gminy. Włodarze takie raporty przygotowywali po raz pierwszy. Przedstawione radnym były na poprzednich sesjach.
Także po raz pierwszy – przed udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu – odbędą się głosowania nad udzieleniem prezydentowi i wójtowi wotum zaufania.
Zgodnie z nowymi przepisami ustaw samorządowych dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania w kolejnych latach skutkuje rozpisaniem referendum na temat odwołania prezydenta czy wójta, a w innych samorządach – także burmistrza, starosty czy marszałka.
Sesja Rady Gminy w Bodzechowie rozpocznie sie o 13.00, a obrady Rady Miasta w Ostrowcu o 15.00.
Dodajmy, że od tego roku obrady te są transmitowane na żywo w internecie.
/mag/

Ważne wydarzenia