Gmina Waśniów stawia na rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej

Gmina Waśniów w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie i Boleszynie rozpoczęła realizację projektu pod nazwą 'Rozwój infrastruktury sportowo- edukacyjnej”.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska, natomiast druga zakup pomocy do pracowni matematycznej i przyrodniczej w tych placówkach.

– Brak nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej jest jednym z problemów, z którymi borykają się szkoły a niezadowalająca ilość nowoczesnych pomocy dydaktycznych skutkuje brakiem prowadzenia w placówkach zajęć metodami eksperymentu, warsztatu czy zajęć w plenerze – informuje wójt Waśniowa Krzysztof Gajewski, podkreślając jednocześnie, że wkrótce ten problem zniknie.

Boisko będzie służyć do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Wybudowana będzie też bieżnia do skoku w dal. Dodatkowo wokół boiska pojawią się ciągi piesze, ławki i oświetlenie. Pracownie matematyczno-przyrodnicze wzbogacą się o drukarki 3D, mikroskopy, tablety, globusy, modele części człowieka i inne pomoce.
Projekt finansowany jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Świętokrzyskiego. Wartość zadania to 714 tysięcy złotych z czego kwota dofinansowania to 559 tysięcy dla każdej ze szkół. Projekt został również zgłoszony do ministerialnego programu „Polska Sportowa” dzięki czemu wkład Gminy w budowę boiska i doposażenia pracowni może wynieść 0 złotych. Zadanie rozpoczęte zostanie jeszcze w miesiącu czerwcu tego roku, a zakończy się w czerwcu 2020 roku.
/marsz/

Ważne wydarzenia