Przetarg na budowę obwodnicy unieważniony. Kolejny w kwietniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła ostatni przetarg na budowę obwodnicy Ostrowca, która ma prowadzić od węzła Brezelia i łączyć się z Drogą Krajową nr 9 w Miłkowie.

Przypomnijmy, że dwie oferty złożone przez firmy, które przystąpiły do przetargu w lutym opiewały na kwotę ponad 20 milionów złotych większą niż środki zabezpieczone przez GDDKiA, czyli około 48 milionów złotych. Jak mówi Małgorzata Pawelec z GDDKiA w Kielcach przetarg będzie musiał być powtórzony.
– Kolejny przetarg ogłoszony zostanie pod koniec kwietnia. Do tej pory jeszcze raz zanalizowane zostaną nie tylko oferty przetargowe, ale też zapisy specyfikacji przetargowej i opisy przedmiotu zamówienia – dodaje.
Inwestycja ma być realizowana w trybie 'zaprojektuj i wybuduj’ w ciągu 36ciu miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą, ale teraz nie wiadomo kiedy do tego dojdzie.
Odcinek ma mieć długość ponad 2,5 kilometra. Powstać ma węzeł przy drodze nr 755, wiadukt nad drogą powiatową, dwa mosty, przepusty oraz rondo w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi nr 9 w istniejącą trasę.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia