Wojewoda świętokrzyski interweniuje w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Ostrowcu

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zażądała od ostrowieckiej Rady Miasta kontroli, jak wygląda opieka nad bezdomnymi zwierzętami w gminie.

Jak mówi Diana Głownia, rzecznik Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pismo zostało skierowane po skardze.
– Pod koniec listopada ubiegłego roku do wojewody świętokrzyskiego trafiła drogą mailową skarga dotycząca standardów opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi w Ostrowcu Świętokrzyskim. W związku z tym, że wojewoda nie jest organem właściwym do rozpoznania tej sprawy, przekazał ją do organu właściwego, czyli Rady Miasta Ostrowca – podkreśla.
Dziś sprawą zajmowała się komisja rewizyjna.
Aron Pietruszka, przewodniczący komisji poinformował, że radni stosunkiem głosów cztery „za” i przy dwóch wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali standardy opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wcześniej wysłuchali dyrektora Zakładu Usług Miejskich, Dominika Smolińskiego wiceprezydenta miasta oraz zastępcę naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej.
– Po przeanalizowaniu obszernej dokumentacji Zakładu Usług Miejskich, Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Św i po wyjaśnieniach przedstawicieli wymienionych organów komisja pozytywnie zaopiniowała standardy opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Ostrowcu – mówi przewodniczący Pietruszka.
Jak się dowiedzieliśmy, Łukasz Dybiec, dyrektor ZUM-u złożył pod koniec ubiegłego roku zawiadomienie do prokuratury w sprawie pomówienia. Prokuratura wszczęła już postępowanie w tej sprawie
– 18 grudnia 2018 roku wszczęte zostało dochodzenie w sprawie pomówienia pracowników ZUM, które poniżało jednostkę i pracowników w opinii publicznej, naraziło nas na utratę zaufania publicznego, bo nikt nie może bezpodstawnie rzucać oskarżeń, że ZUM morduje zwierzęta. Pracownicy ZUM kotami zajęli się prawidłowo i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie – mówi dyrektor Dybiec.
Przypomnijmy, że pod koniec listopada ubiegłego roku pracownicy Zakładu Usług Miejskich zostali oskarżeni przez Stowarzyszenie 'Pogotowie dla zwierząt’ o wyrzucenie i brutalne zabicie małych kotów. Stowarzyszenie zamieściło wtedy na swoim facebookowym profilu post ukazujący makabryczne zdjęcia zabitych kotów wraz z opisem wskazującym ZUM jako sprawców tego zajścia. Post został udostępniony kilka tysięcy razy. Ponad tysiąc razy został też skomentowany.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia