Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe

Na początku tygodnia Ostrowiec Świętokrzyski oraz naszą redakcję odwiedzili przedstawiciele kieleckiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Szkolenia Zawodowego w Austrii, którzy wspólnie realizować będą projekt 'Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe’.

– Projekt daje możliwość kształcenia zawodowego uczniów w konkretnych przedsiębiorstwach, instytucjach, gdzie mogą później podjąć pracę.
– Celem projektu jest wzmocnienie dualnego systemu kształcenia, aby kształcenie zawodowe opierało się na zintegrowanym kształceniu szkoły i pracodawcy – mówi Izabela Pustuła, dyrektor ostrowieckiego oddziału ZDZ.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach dąży do tego, by 40 procent szkolenia praktycznego odbywało się u pracodawców. Uczniowie praktyki rozpoczną w przyszłym roku. W województwie świętokrzyskim Weźmie w nich udział około 500 osób.
W ramach programu, który opiewa na kwotę blisko 18 milionów złotych uczniowie będą mogli liczyć nie tylko na praktyczną naukę zawodu, ale także zwrot kosztów dojazdu do pracy, sfinansowanie badań lekarskich, ubezpieczenia oraz wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Pracodawcy z kolei będą mogli w ramach przyznanych środków doposażyć stanowiska pracy.
Projekt realizowany będzie do grudnia 2020 roku. Z Ostrowca bierze w nim udział oprócz Radia Ostrowiec także Telewizja Lokalna.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia