Radni miejscy złożyli ślubowanie. Wybrali prezydium

Zgodnie postanowieniami komisarzy wyborczych w tym tygodniu we wszystkich samorządach odbywają się pierwsze po wyborach sesje.
Wczoraj, jako pierwsi w powiecie zebrali się nowi radni miejscy w Ostrowcu. Obradom początkowo przewodniczył radny senior Włodzimierz Sajda. Zaświadczenia o wyborze na radnego wręczyła Karolina Strzelec, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej. – Życzę sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności – mówiła.
Radny Mariusz Łata na przewodniczącą Rady Miasta w Ostrowcu zgłosił kandydaturę Ireny Rendudy – Dudek. Innych kandydatur nie było. Przypomnijmy, że tę funkcję Irena Renduda – Dudek pełniła przez ostatnie cztery lata. W tajnym głosowaniu otrzymała poparcie szesnastu radnych, sześciu wstrzymało się od głosu.
– Dziękuję za oddanie głosu na moją kandydaturę, szanuję tez wolę tych państwa, którzy wstrzymali się od głosu – mówiła nowa przewodnicząca, zaznaczając, że liczy na pracę ponad podziałami na rzecz mieszkańców.
Na wiceprzewodniczących wybrane zostały Joanna Pikus, która tę funkcję sprawowała także w poprzedniej kadencji oraz Marta Woźniacka-Kuzdak. Wystarczającego poparcia nie otrzymał Dariusz Kaszuba z PiS, którego zgłosił Jerzy Wrona, podkreślając wagę zachowania przedstawicielstwa w prezydium.
Radni, a także prezydent miasta Jarosław Górczyński złożyli ślubowanie. – Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, ale powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta – ślubował prezydent Górczyński.
Dziś na pierwszej uroczystej sesji zebrała się nowa Rada Gminy Waśniów.
A w czwartek pierwsze sesje odbędą się:
w Bałtowie, Ćmielowie oraz Kunowie.
Tego dnia o 14.00 odbędzie się też pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Ostrowieckiego, a o 13.00 pierwsza sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
W piątek pierwsza sesja została zapowiedziana w Bodzechowie.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia