Nowy rozdział w historii miasta zapowiada prezydent Ostrowca

– Rozpoczynamy nowy rozdział historii naszego miasta – powiedział wczoraj, tuż po złożeniu ślubowania, prezydent Jarosław Górczyński.
W swoim expose zapowiedział daleko idącą współpracę z samorządem powiatowym, tworzenie warunków do inwestowania w Ostrowcu poprzez prowadzenie stabilnej polityki podatkowej, dalsze pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, dostosowanie systemu oświaty do zmian spowodowanych reformą edukacji oraz kontynuację rozpoczętych inwestycji. Jedną z pierwszych decyzji podjętych we współpracy z powiatem ma być przejęcie w zarząd dróg powiatowych. – Miasto, biorąc odpowiedzialność za drogi gminne i powiatowe, będzie wspólnie, długofalowo budować strategię ich rozwoju i ich modernizacji, pilnować terminowego koszenia pasów drogowych i utrzymania bezpieczeństwa ruchu zimą. Z państwa pomocą zamierzam rozpocząć okres dobrej współpracy z jednostką samorządu powiatowego – powiedział prezydent Górczyński i zapowiedział wczoraj przedłożenie radzie uchwały o utrzymaniu lokalnych podatków na dotychczasowym poziomie. – To jeden z impulsów, którym pobudzamy lokalną przedsiębiorczość – mówił, podkreślając, że stabilność podatkowa jest korzystna dla mieszkańców, ale przede wszystkim to bezpieczeństwo dla inwestorów. Dużo uwagi poświęcił systemowi oświaty. – Rządowe reformy edukacji za chwilę zlikwidują dwie samodzielnie działające w Ostrowcu jednostki oświatowe, czyli gimnazja numer 1 i 3. Będziemy musieli znaleźć takie rozwiązanie, które będą satysfakcjonować zarówno nauczycieli, którzy tracą pracę, jak i dzieci i ich rodziców – zapowiedział.
Stabilność miejskiego budżetu ma być gwarancją możliwości realizowania inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, do których wymagany jest wkład własny. Podkreślił, że w rozpoczętej kadencji najważniejsze będą dwa projekty, na które już pozyskali środki unijne o łącznej wartości ponad 50. milionów złotych. Wymienił projekt ekologicznego transportu miejskiego, w ramach którego wymieniony będzie tabor i zbudowana nowa baza autobusowa.
Prezydent zadeklarował też współpracę z Radą Miasta oraz nowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego, gdzie rządzić będzie PiS. – Z urzędem wojewódzkim ta współpraca jest bardzo dobra – mówił.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia