Co dalej ze spółdzielnią „Hutnik”?

Wierzyciele spółdzielni mieszkaniowej Hutnik przyjęli w drodze głosowania zaproponowany przez zarządcę układ spłaty zobowiązań. To oznacza, że wdrożony zostanie plan restrukturyzacji, w tym plan spłaty gigantycznego, około 18stu milionowego zadłużenia.

Spłata zadłużenia po redukcji do 10 milionów złotych ma być zrealizowana w terminie ośmiu i pół roku od chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pieniądze mają pochodzić z 4 źródeł: sprzedaży zbędnego majątku, świadectw energetycznych, windykacji zaległości czynszowych oraz wyliczonych zysków z działalności spółdzielni. Więcej szczegółów w jutrzejszych serwisach Radia Ostrowiec.
/mag/

Ważne wydarzenia