Woda w Bałtowie skażona bakteriami z grupy coli

W sieci wodociągowej w gminie Bałtów są bakterie z grupy coli – potwierdza oficjalnie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrowcu i wydaje zakaz spożywania wody.

– Jedyne możliwe jej wykorzystanie to cele sanitarne – mówi Elżbieta Góralska – Dulny, szefowa Stacji.
– Na podstawie sprawozdań z badań, Państwowy Powiatowy Inspektor stwierdził brak przydatności wody do spożycia z uwagi na przekroczone dopuszczalnego stężenia parametrów mikrobiologicznych. W pobranych próbach stwierdzono obecność bakterii z grupy coli, docelowo 45 kolonii na 100 mililitrów wody w ujęciu w Bałtowie, natomiast 96 w ujęciu w Wólce Bałtowskiej. Dopuszczalna ilość kolonii w wodzie zdatnej do spożycia to 0 – wyjaśnia Elżbieta Góralska – Dulny.
Teraz samorząd Bałtowa musi zastosować się do zaleceń Sanepidu:
– Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia ludzkiego i to, że bakterie mogą stwarzać potencjalnie zagrożenie dla mieszkańców gminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje unieruchomienie wodociągu Bałtów i Wólka Bałtowska w zakresie korzystania z wody do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań. Klauza jest taka, że to unieruchomienie wodociągu nie powoduje zakazu przesyłu wody w sieci wodociągowej, co jest niezbędne to przepłukania sieci – mówi szefowa ostrowieckiego Sanpeidu.
Gmina musi też podjąć działania naprawcze, by zapewnić jakość wody spełniającej normy, w praktyce oznacza to dezynfekowanie sieci i jej przepłukiwanie. – Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców lub wskazania skąd mieszkańcy mogą ją pobierać – zaznacza Elżbieta Góralska – Dulny.
W tej chwili wszyscy mieszkańcy mają już możliwość odbioru wody pitnej w Urzędzie Gminy Bałtów.
/bart,joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia