Kierowco zwracaj uwagę na pieszych!

Jutro na terenie powiatu ostrowieckiego policjanci przeprowadzą wzmożone działania pod nazwa ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’, w których szczególną uwagę zwracać będą na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy- kierujący, kierujący-pieszy.
Głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma także uświadomić niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze.
Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych podczas korzystania z dróg.

Podziel się

Ważne wydarzenia