Dwa konkursy na dyrektorów szkół średnich w Ostrowcu. Termin składania dokumentów mija 27 czerwca

Fot. archiwum

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłosił dwa konkursy na dyrektorów szkół średnich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Wraz z końcem tego roku szkolnego upływają kadencje dwóch dyrektorów szkół podległych starostwu powiatowemu. Po 5 – letniej kadencji dyrektorzy muszą być poddani procedurze konkursowej – informuje Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu.

Chodzi o Liceum Ogólnokształcące numer II imienia Joachima Chreptowicza i Zespół Szkół numer 3 czyli popularny THM. Kandydaci, którzy będą chcieli złożyć swoje aplikacje, muszą skompletować sporo dokumentów.

– Musi to być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ma ukończone studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikowany zarządzania oświatą oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy z ostatnich 5 lat – wyjaśnia Mariusz Łata i dodaje, że kandydat musi mieć również zaświadczenie o niekaralności, przedstawić koncepcję pracy i rozwoju szkoły, a także uzasadnienie swojej kandydatury. Dotychczasowi dyrektorzy – Małgorzata Górecka – Smolińska w „Chreptowiczu” i Tomasz Łodej w Zespole Szkół numer 3, otrzymali pozytywną ocenę swojej pracy i mogą ponownie przystąpić do konkursu.

Dokumenty można składać do 27 czerwca do godziny 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego lub przesłać pocztą. Kandydatów oceniać będzie komisja powołana przez zarząd powiatu, w której skład wejdą przedstawiciele urzędu, rady pedagogicznej, kuratorium oświaty, rady rodziców oraz związków zawodowych.

/sla/

Ważne wydarzenia