Tylko zatwierdzenie organizacji ruchu wstrzymuje rozpoczęcie przebudowy drogi 754

Jest już wstępny harmonogram przebudowy drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu od Ronda Powstania Styczniowego do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II. Wykonawca inwestycji, firma Mota-Engil Central Europe czeka tylko na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu.

– Projekt organizacji ruchu firma zleciła wyspecjalizowanej projektantce i pani projektant już ten projekt przedłożyła do akceptacji –
– mówi Jerzy Wrona, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Projekt, przed zatwierdzeniem, ma być konsultowany z zarządcami dróg powiatowych i gminnych, czyli ze starostą i prezydentem. Spotkanie z tej sprawie zaplanowano na przyszły piątek.

Dyrektor Wrona nie chce jeszcze zdradzać szczegółów projektu organizacji ruchu, ale w rozmowie z Radiem Ostrowiec przyznaje, że utrudnień komunikacyjnych uniknąć się nie da. Most na rzece Kamiennej może zostać zamknięty jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku. – Wykonawca zasygnalizował taką potrzebę, żeby maksymalnie szybko rozpocząć prace na obiekcie mostowym, ponieważ ten element zadania będzie realizowany dość długo. Wykonawca nie chce z rozpoczęciem tego zadania czekać – mówi dyrektor Wrona.

Firma, żeby zdążyć z inwestycją, a zgodnie z podpisaną umową ma na jej wykonanie 24 miesiące licząc od końca września, nie będzie czekała na oddanie do ruchu węzła Brezelia. Przypomnę, że budująca małą obwodnicę Miasta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwotnie zakładała oddanie tego kluczowego dla układu komunikacyjnego w mieście węzła z końcem listopada, ale zostanie on otwarty dopiero w połowie przyszłego roku, bo osiąść musi ziemia pod wybudowanym tam rondem. Objazdy, na czas zamknięcia mostu przy Alei 3 Maja, zostaną więc wytyczone innymi drogami.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia