Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św

Za nami Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św.

Zebranie zwołane zostało w związku z już wcześniej planowanymi zmianami statutu klubowego.

– Zabezpieczyliśmy interesy klubu, zrezygnowaliśmy z działalności gospodarczej, rozszerzamy skład zarządu, wprowadzamy do zarządu członka honorowego, wprowadziliśmy zapis o składkach, o  ich weryfikacji – mówi Piotr Dasios, wiceprezydent Ostrowca.

Zmiany mają na celu ustabilizowanie sytuacji w klubie i stworzenie nowych możliwości działania zarządowi klubu ze Świętokrzyskiej. Podczas Walnego Zebrania, prezes KSZO – Piotr Chorab poinformował, że zawarte zostało porozumienie z byłym trenerem – Marcinem Sasalem dotyczące zobowiązań finansowych zgodnie z wyrokiem Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Klub dzięki porozumieniu rozłożył na cztery raty zaległe zobowiązanie. Pozwoli to uniknąć kary z komisji Dyscyplinarnej PZPN.
A o sprawach klubowych porozmawiamy z nadchodzącym tygodniu na antenie Radia Ostrowiec z prezesem KSZO- Piotrem Chorabem i wiceprezydentem miasta – Piotrem Dasiosem

/marsz/

Podziel się

Ważne wydarzenia