Modernizacja drogi we Wronowie, Kotarszynie i Czażowie. Gmina pozyskuje środki zewnętrzne

2 mln. zł otrzymał samorząd Waśniowa z Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Za te środki gmina chce zmodernizować odcinek drogi od Wronowa do drogi powiatowej.

– Jest to bardzo ważny odcinek także dla tych osób, które korzystają z tras zjazdowych i ścieżek rowerowych w paśmie jeleniowskim na Górze Witosławskiej. Dojeżdżają tam samochodami i ten odcinek drogi w dolnej części był naprawdę nieciekawy – tłumaczy wójt Krzysztof Gajewski.
A turystów, rowerzystów jest coraz więcej, bo przygotowane trasy zjazdowe stają się coraz popularniejsze. Wójt Gajewski mówi, że podczas ostatniej wizyty w tamtym rejonie naliczył około 150 osób.
Zmodernizowana droga zapewni także dojazd do kilku posesji oraz dojazd do pól. Ze względu na ukształtowanie terenu zbudowane zostaną dwa przepusty regulujące spływ wody z pól, które dotychczas przelewały się nad drogą.
Wójt Gajewski wyjaśnia, że na razie nie ogłaszają przetargów, bo czekają na podpisanie umowy, dotyczącej przekazania środków z programu. Chce też połączyć zlecenie budowy dróg do pól w jednym przetargu. A jest tego sporo, bo gmina pozyskała na to fundusze także z innych programów. – jak jest kilka zadań i jest trochę większa inwestycja to reagują też ceny, są po prostu niższe, a i zainteresowanie wykonawców większe – podkreśla wójt Waśniowa.
W przetargu znajdzie się m.in. droga dojazdowa do pól w Kotarszynie i Czażowie.
Gmina planuje zrealizować te inwestycje do końca roku.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia