Prezydent Jarosław Górczyński z absolutorium za 2021 rok

Prezydent Jarosław Górczyński otrzymał na wczorajszej sesji Rady Miasta absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Za jego udzieleniem głosowało piętnastu radnych. Pięciu radnych z PiS oraz wspierający partię Mateusz Czeremcha wstrzymało się od głosu.

– Rok 2021 to był trudny rok. ślady zostawiało piętno odciśnięte przez pandemię, pogłębiający się kryzys, zmieniające się prawo i trzeba się w tym wszystkim odnaleźć – mówił po sesji w rozmowie z Radiem Ostrowiec prezydent miasta. – Ja traktuję samorząd, jak firmę, jak działalność gospodarczą, więc z olbrzymią uwagą podchodzę do tego, aby ta firma, to miasto miało dobre perspektywy i silne fundamenty na przyszłość, aby na przyszłość nie wygenerować problemów – dodał.

Swobodnie patrzeć w przyszłość i myśleć o inwestycjach w czasach kryzysu, jak mówił prezydent Górczyński, pozwalać ma sytuacja finansowa gminy, która właśnie w 2021 roku spłaciła ostatnie zobowiązania. Gmina, jak mówił, nie podniosła kolejny rok z rzędu podatków lokalnych, a mimo to wpływy, w tym podatku od nieruchomości, były w mieście wykonane w 105 proc. w porównaniu do planów. To w ocenie prezydenta ma świadczyć o względnie dobrej kondycji firm, które inwestują w nowe powierzchnie.
Radnych PiS, którzy co prawda nie byli przeciwni udzieleniu prezydentowi absolutorium, ale wstrzymali się od głosu, wszystkie prezentowane argumenty nie przekonały. – Nie po raz pierwszy wstrzymaliśmy się od głosowania w sprawie absolutorium. Uważamy, że to, co jest robione w mieście jest robione w sposób, który pozwala zauważyć rozwój miasta. Z drugiej strony nie zgodziliśmy się z rzeczami, które wytknęliśmy na sesji w naszym wystąpieniu – tłumaczy Dariusz Kaszuba, szef klubu radnych PiS.

Radny Mateusz Czeremcha podnosił na przykład w wystąpieniu, że miasto w zbyt małym stopniu wspiera finansowo działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia i podał, że w 2021 roku była to kwota 69 tysięcy złotych. Radni PiS mówili o zbyt małym zaangażowaniu w miasta w przygotowywanie nowych terenów inwestycyjnych i odpływie ludzi z miasta w poszukiwaniu pracy, ujemnej demografii, trudnej sytuacji finansowej spółki Miejska Energetyka Cieplna, a nawet braku schronów dla wszystkich mieszkańców miasta oraz niewystarczającemu pozyskiwaniu środków rządowych.

Mariusz Łata, szef klubu prezydenckiego, który wcześniej mówił o drożyźnie odbijającej się na samorządach, spółkach gminnych i mieszkańcach, w odpowiedzi na wystąpienia radnych opozycyjnych, zarzucił im kłamstwo i populizm. -Kłamstwo i populizm, które przed chwilą usłyszeliśmy w wielu aspektach jest nie do przyjęcia. Na zdrowie przeznaczyliśmy nie wspomniane 69 tysięcy złotych w ciągu roku, bo tyle przeznaczyliśmy tylko na jedno z zadań. Jako radni głosowaliśmy w tych sprawach wielokrotnie i łącznie przekazaliśmy pół miliona złotych – mówił.

Odpowiadał na te zarzuty, już po głosowaniu, także prezydent Górczyński. – To jest naprawdę krzywdzące i nie budujemy w ten sposób dobrej opinii o Ostrowcu Świętokrzyskim. Ja wiem, że państwu tak kazano, ale trzeba oddać prawdzie honor – powiedział. Mówił między innymi o sytuacji w ciepłownictwie, która nie jest – jak podkreślał – winą władz miasta, ani spółki. – Co do państwa troski o energetykę cieplną, to chciałbym, żebyście się wykazali większą troską o dostawy miału węglowego i węgla. Nikt na tej sali, ani prezes, ani pracownicy MEC nie są winni temu, że miał węglowy, który kupowali jeszcze w ubiegłym roku po 300 złotych, teraz kosztuje 1600-1800, a do przetargu na dostawę nie zgłosił się nikt – zaznaczał.

Całą debatę i sesję można obejrzeć w internecie na miejskiej stronie BIP.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia