Konsultacje podologiczne w CKU

W związku z przypadającym w kwietniu Dniem Zdrowia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowiło zorganizować konsultacje podologiczne oraz konferencję popularnonaukową poświęconą zdrowiu, a przede wszystkim profilaktyce.

– 8 kwietnia od g. 15.00 lekarz Robert Burda wraz z podopiecznymi kształcącymi się na kierunku podolog będą udzielać konsultacji. Natomiast w dzień później. od g. 10.00 zaplanowano konferencję popularnonaukową. Prelegenci, wśród których są m. in. psychiatra Piotr Wesołowski, lekarz Stanisława Danuta Barańska, a także nauczyciele i słuchacze CKU, skoncentrują się głównie na roli aktywności fizycznej, biblioterapii w procesie zdrowienia, a także profilaktyce nowotworowej i dbałości o układ krwionośny
i równowagę psychiczną – mówi dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, dyrektor CKU.- W naszej placówce kształcimy w kilku zawodach tzw. okołomedycznych, współpracujemy z lekarzami, placówkami medycznymi, mamy porozumienie o współpracy także z Wydziałem Lekarskim, dlatego chcemy naszym słuchaczom przybliżyć jak najwięcej potrzebnych wiadomości, także rozszerzając obowiązujące podstawy programowe, by jak najlepiej przygotować absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu, jednocześnie chcemy proponować naszym mieszkańcom ciekawe i pożyteczne działania – dodaje dyrektor CKU.

Na konsultacje podologiczne można zapisać się w sekretariacie CKU na ul. Sandomierskiej 26A bądź telefonicznie pod numerem tel 41/2653467 w dniach 28,29 i 30 marca w godzinach od 8.00 do 13.00.

/marsz/

Ważne wydarzenia